Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om als stad een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG).

Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

link: https://www.aalst.be/pagina/disclaimer

 

Laatst gewijzigd op dinsdag 3 juli 2018


bottom