Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs - basisprincipes.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die geen of nauwelijks (kleuter)onderwijs gevolgd hebben, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de onderwijstaal. De meeste vijfjarigen zijn ingeschreven in een kleuterschool maar een groep kinderen gaat heel onregelmatig naar school. Zij starten met een taal- en leerachterstand die later nog moeilijk weg te werken valt. Daarom is het de bedoeling dat alle zesjarige kinderen al een schooljaar Nederlandstalig onderwijs volgen vooraleer ze de stap naar het lager onderwijs zetten. Leerlingen die al bij de start van het lager onderwijs kampen met een achterstand, hebben het immers bijzonder moeilijk. Deze maatregel moet de slaagkansen van de leerlingen die niet (voldoende) deelnemen aan het Nederlandstalig kleuteronderwijs verhogen.

Daarom moet een leerling sinds het schooljaar 2010-2011, om toegelaten te worden tot het lager onderwijs, aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB is bevoegd om de taalproef af te nemen.

 

Laatst gewijzigd op dinsdag 28 augustus 2012


bottom