Afsprakennota (schoolreglement deel2)

Identiteit van de school. Wat we van de ouders en leerlingen verwachten.

Download de afsprakennota in PDF formaat.

 

Laatst gewijzigd op maandag 25 maart 2013


bottom