Enqûete Milieuzorg Op School

Nagenoeg alle kinderen van de lagere school vulden een vragenlijst in waarin gepeild werd naar hun gedrag omtrent verschillende aspecten van 'milieuzorg op school'. De vragen gingen o.a. over het gebruik van een koekendoos, verbruik van elektriciteit, waterverbruik, verpakkingen, ... . In het vierde schoolhartje van 2013 werden de resultaten in grafieken weergegeven. De (belangrijkste of meest opvallende) bevindingen werden voor u in een artikel gegoten.

MOS in de lift!

Misschien heb je er al iets over gehoord, misschien ook niet. Ik zal het even uitleggen. We zetten op school ons beste beentje voor om wat meer MOS te kweken. MOS staat voor ‘Milieuzorg Op School’. Omdat we elke dag werken met kinderen, beseffen we goed dat wij meebouwen aan de toekomst en zorg voor het milieu staat steeds vaker centraal in het toekomstperspectief van zeer veel mensen. En maar goed ook!

We hebben het eens nader bekeken en zijn tot de constatatie gekomen dat wij eigenlijk al een flink aantal milieuvriendelijke activiteiten ondernemen op school. Sorteren en recycleren is daar bijvoorbeeld al eentje van. Ook water drinken uit een navulbaar flesje, is iets dat al heel erg veel kinderen doen bij ons op school.

Het MOS-team heeft in februari een vragenlijstje laten invullen door bijna alle leerlingen van de lagere school en daaruit bleek dat reeds de helft van deze kinderen op school water drinkt uit een navulbaar flesje en een kwart van de kinderen drinkt uit een drinkbus! Dat wil dus zeggen dat drie kwart van onze kinderen op een milieubewuste manier zorgt voor drankjes. Het is dus ook onze taak om de ouders, die dit aanmoedigen, eens te feliciteren hiervoor! Ook is het zo dat één vierde van onze lagere schoolkinderen aangegeven heeft altijd een koekendoosje te gebruiken. De helft van de kinderen zei dat ze ‘soms’ een koekendoosje gebruikt, wat uiteraard ook al een flink initiatief is. Bij een andere vraag, die ook ging over koeken tijdens de speeltijd, zei bijna de helft van de deelnemers dat ze vaker een koek in een papiertje meebrengen dan een koek uit een grotere verpakking die meegenomen wordt in een koekendoosje. Het gebruik van de koekendoos zit dus in de lift en hopelijk verhoogt het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt. Het gaat echter niet alleen over het verbruiken van plastic verpakkingen, ook energieverbruik is iets dat we samen kunnen doen dalen. Vier op de tien kinderen op onze school beweert er steeds aan te denken het licht uit te doen als ze de klas verlaten. Als er natuurlijk één kind per klas is dat daar telkens aan denkt, is dat voldoende maar dit aantal mocht toch wel wat hoger liggen want dit wil zeggen dat er van die 10 kinderen 6 zijn die er niet aan denken. Als laatste resultaat dat ik wil toelichten, kies ik voor de vraag ‘Als ik naar het toilet ga, gebruik ik …’. Maar liefst 88% van alle kinderen die hebben deelgenomen, heeft op deze vraag geantwoord dat ze erop letten om niet teveel toiletpapier te gebruiken. Als dat niet milieuvriendelijk is!

Als afsluiter willen we alle kinderen bedanken om deel te nemen en vooral ook voor hun eerlijkheid. We weten nu waar we nog moeten aan werken, wat er beter kan. Deze aspecten zullen bij de volgende MOS-activiteiten in ‘the spotlights’ staan en kunnen we met de hele school verbeteren om zo ons MOS-logo binnen te halen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Het MOS-team.

 

Laatst gewijzigd op woensdag 15 mei 2013


bottom