Waarvoor staat onze kleuterschool?

Elk kind heeft positieve eigenschappen: iedereen kan iets, niemand kan alles!

 

Voorlezen: het leukste kwartiertje van de dag Eén, twee in de pas,
Samen naar de kleuterklas!
Drie, vier kom er bij,
naast mij is een stoeltje vrij.
Vijf, zes, ssst stil zijn hoor!
Want de juf leest voor! 

Waarvoor staan wij?

Het welbevinden van je kleuter vinden we heel belangrijk. Het is voor je kind immers de eerste kennismaking met het ‘schoolse gebeuren’ en daar moet je zoon of dochter zich goed bij voelen. Hierbij streven we ook naar positieve samenwerking tussen alle betrokkenen (school/kind/ouders/omgeving) om dit streven te realiseren.

Naast het verwezelijken van de basisdoelen van het pedagogisch project van het stedelijk onderwijs Aalst en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs houden we rekening met het kind in zijn totaliteit:

  • de ontwikkelingssnelheid van het individuele kind rekening houdend met cognitieve, emotionele, sociale en motorische aspecten
  • de omgeving waarin het kind opgroeit
  • sociale en culturele achtergronden.

Het leervermogen van het kind wordt namelijk verhoogd als we als schoolteam zorgen voor een goed basisklimaat: structuur aanbieden, een veilige omgeving, een luisterend oor,… Dit goed basisklimaat zorgt voor ervoor dat je kind zich veilig voelt, graag naar school komt, zichzelf kan zijn en alle ontwikkelingskansen krijgt. Het zal een positieve weerslag hebben op de totale ontwikkeling van je kind.

Ook waken we erover dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen krijgen om zich te kunnen ontplooien volgens eigen tempo en kunnen. Elk kind heeft immers eigen onderwijsbehoeften waar we als school dienen rekening mee te houden in onze werking.

Verder hebben wij aandacht voor:

  • wisselende inrichting van de klasruimte
  • wisselende materialen
  • wisselende thema’s uit de interessesfeer van je kleuter
  • creatieve aanpak
  • functioneel benutten van de ruimte binnen en buiten
  • verwerven van rijke zintuiglijke ervaringen
  • contact met de buitenwereld, actualiteit, milieu ……

Wij streven ernaar om je kleuter mondig en assertief te maken, met aandacht voor de anderen en het milieu.

School en ouders

Ouders zijn een heel belangrijke samenwerkingspartner. Ze dienen als partner gezien te worden om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor hun kind. Er dient een wisselwerking te zijn tussen school en thuis zodat de kleuter een continuïteit ondervindt. Daarom worden de ouders regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind zodat ze in het volste vertrouwen hun kind bij ons kunnen laten schoollopen. Ook kunnen ze met hun vragen steeds terecht bij de kleuterleidsters en het zorgteam.

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de kinderen. Het doelgerichte aanbod dient breed, harmonisch te zijn om alzo de kinderen uit te dagen en te stimuleren. De leerkrachten weten dus goed wat hun collega’s uit de andere klassen aan bod brengen en hoe. Verticale doorstroming is belangrijk op vlak van werkvormen, leerinhoud, leerlingengegevens bijhouden…  Daarom wordt er regelmatig een overleg gepland.

Onze kleuterwerking heeft als doel:

           elk kind krijgt  kansen om zich te ontplooien.

Kindertekening 

 

Laatst gewijzigd op zaterdag 24 december 2011


bottom