Schoolinfo


Inschrijvingsperioden voor schooljaar 2019 - 2020.

Een voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel (voor broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen en voor kinderen van personeelsleden van de school)

  • van de eerste schooldag van februari t.e.m. de eerste (school)week van maart
  • dit is van vrijdag 01/02/2019 t.e.m. donderdag 28/02/2019 (wegens krokusvakantie).

 

Een periode van dubbele contingentering / sociale mix: (scholen moeten zich inspannen om een goede sociale mix te bekomen. in deze periode dient de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen)

  •  nog niet vastgelegd door het LOP    
Vrije inschrijvingen: (tijdens deze periode kunnen alle kinderen worden ingeschreven zolang er plaats is in de school. Wanneer de school volzet is, krijg je altijd een papier mee 'Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving).
  • nog niet vastgelegd door het LOP 
 De capaciteit van onze school voor  2019-2020 is als volgt bepaald:
  1. kleuterafdeling de regenboog: 100 kleuters
  2. kleuterafdeling 't zavelken: 50 kleuters
  3. lagere afdeling de regenboog: 250 leerlingen

 

 


bottom