Voorstelling


  Voorstelling Ouderraad

  Ook in onze school is er een ouderraad actief. De ouderraad bestaat uit mama's en papa's die regelmatig samenkomen om zich in te zetten voor de school. Ze organiseren heel wat activiteiten waar ouders elkaar kunnen leren kennen en ze sponsoren de school en leerlingen ook bij verschillende projecten en uitstapjes.

  De ploeg die het dagelijks bestuur voor zijn rekening neemt heeft als grote doelstellingen:

  • Dicht bij de ouders te staan, om zo een brug te vormen tussen ouders en directie en leerkrachten, om samen, op een positieve manier, bij te dragen tot de goede werking van de school.
  • Het organiseren van verschillende activiteiten die onze kinderen in de school ten goede komen en deze activiteiten gefinancierd te krijgen met enkele lucratieve initiatieven, zoals een tweedaags eetfestijn, een kaasavond enz.
  • Ook de ouders kunnen de school informeren (vragen, tips, voorstellen...) i.v.m. de gezamenlijke raakpunten in de opvoeding van de kinderen.

  Op vastgestelde dagen (1x per maand: zie maandkalender) komt de ouderraad samen met de directie en een afvaardiging van het leerkrachtenteam, om de geplande activiteiten voor te bereiden en/ of bepaalde dingen te bespreken. Dit gaat door in de refter van de school en iedereen is welkom!

  Een greep uit de vele activiteiten: Infoavonden, receptie diploma-uitreiking, schoolfeest, BBQ, eetfestijn, taartenslag, sponsor Sint-Maarten en de paasklokken, financiële steun aan de klassen,  ondersteuning bij uitstappen,…

  Heb je interesse om geheel vrijblijvend meer informatie te krijgen of om zelf een handje toe te steken, neem gerust contact op met één van de leden van het bestuur.

  Kalender:

  Barbecue                                                            zaterdag 28 september 2019

  De Sint op bezoek                                                             vrijdag 8 november 2019                                                                               

  Carnavalsfeest                                                                   vrijdag 21 februari 2020

  Eetfestijn                                                                             zaterdag 28 maart 2020

  Paasklokken                                                                        vrijdag 3 april 2020

  Taartenverkoop                                                                 zaterdag 30 mei 2020

  Schoolfeest                                                                         zondag 28 juni 2020

  Diploma-uitreiking 3de kleuter en 6de leerjaar         juni 2020

   

  Vergaderingen (eetzaal De Regenboog om 20 uur)

  Donderdag                                                                          19 september 2019

  Donderdag                                                                          24 oktober 2019

  Donderdag                                                                          21 november 2019

  Donderdag                                                                          12 december 2019

  Donderdag                                                                          23 januari 2020

  Donderdag                                                                          13 februari 2020

  Donderdag                                                                          12 maart 2020

  Donderdag                                                                          23 april 2020

  Donderdag                                                                          14 mei 2020

  Donderdag                                                                          11 juni 2020

   

   

   

  Samenstelling bestuur:

  VOORZITTER:  Barbara Depril - barbara_depril@hotmail.com

  ONDERVOORZITTER:  Dimitri Van Nimmen 

  PENNINGMEESTER: Tamara Goossens -

  SECRETARIS:   Liesbeth De Cock

  VASTE KERN: Natascha Giambusso en Inneke De Dier

  De ouderraad van onze school is aangesloten bij:
  KOOGO ( Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs )
  Ravensteingalerij 27 bus 8
  1000 Brussel
  tel. 02 512 88 74

   

  Laatst gewijzigd op vrijdag 23 augustus 2019


bottom