Leerlingenraad


Wie?                   Een leerling van elke klas van de lagere school + Juf An-Sofie.

Wat?                   Een bijeenkomst van klasvoorzitters om te bespreken hoe we onze school nog toffer kunnen maken!

Waar?                 In het zorglokaal (2de verdieping).

Wanneer?           1 keer per maand tijdens de middagpauze (13u00 - 13u35).

Hoe?                   ALLE kinderen van de school krijgen inspraak. Zij dienen voorstellen in bij hun klasvoorzitter. Deze klasvoorzitter noteert alle ideeën en stelt deze voor op de leerlingenraad. De leden van  de leerlingenraad bespreken deze voorstellen en juf An-Sofie noteert alles in een verslag. Dit verslag wordt doorgegeven aan alle leerkrachten van de lagere school en de beste voorstellen worden op een personeelsvergadering besproken. Mits goedkeuring van meester Philip, worden deze voorstellen nadien werkelijkheid!

 

 

 

 

 


    bottom