Maaltijden

Middagmaal kleuter: 2,50 euro
Middagmaal lager: 3.00 euro

middagtoezicht : 0.55 euro
Vieruurtje: 1.00 euro
Soep: 0,55 euro

Hoe weet de school wanneer mijn kind warm eet?
Elke maand krijgt uw kind een maaltijdenkaart mee naar huis. Hierop kunt u invullen welke dagen uw kind blijft eten.
Indien u kind onverwachts moet blijven eten, contacteer dan voor 9 uur de school. 

Ziek?
In geval van ziekte van uw kind dient u voor 9 uur de school te verwittigen. Dan kan de maaltijd worden geschrapt.
Indien u niet verwittigd zal u de maaltijd moeten betalen.