Onze troeven

Het kind centraal.
Het kind met zijn eigen weten en vragen, zijn eigen willen en kunnen is het uitgangspunt van alles wat er op school gebeurt. Elk kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid.

Leren is ervaren, ervaren is leren.
Kinderen zijn uit zichzelf leergierig, tenminste als het hen interesseert.  En die betrokkenheid bereiken wij door te vertrekken vanuit de wereld van het kind.

Groeien door zelfstandig te kiezen.
We stimuleren onze kinderen om hun leerproces zelf in handen te nemen. Kinderen weten wat van hen verwacht wordt, maar kunnen zelf mee de weg bepalen om tot dat einddoel te komen. De leerkracht is steeds in de buurt en begeleid, helpt daar waar nodig om hindernissen te overwinnen of nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Allen Samen.
Kinderen, leerkrachten en ouders, samen maken we de school.  Afspraken zijn nodig. Maar die maken we samen. Zo leren we elke dag hoe we democratisch met elkaar kunnen omgaan. Kinderen die in onze school het zesde leerjaar beëindigen, halen de eindtermen, maar vooral, ze hebben niet afgeleerd plezier te beleven aan het leren, aan het ontdekken van de wereld om hen heen... ze hebben de lichtjes nog in hun ogen!