Inschrijvingen

Inschrijven? Nu al? Jazeker. Onze school kent een maximumcapaciteit, en vol, is vol. Daarom raden wij iedereen aan om tijdig informatie aan te vragen en in te schrijven. Natuurlijk krijgen broers en zussen van reeds schoolgaande kinderen voorrang. 

NAAR DE KLEUTERSCHOOL

Kinderen kunnen naar de kleuterschool vanaf 2,5 jaar. Ze kunnen elk jaar starten op verschillende instapmomenten. Schrijf uw kind op voorhand in. Is uw kind geboren in 2019? Schrijf het nu al in, ook al start het pas in september 2022. 

De kleuterschool is voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De kleuterschool is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het kind leert er samen spelen, zelfstandig werken, nieuwe woorden, motorische vaardigheden, en veel meer. Is uw kind geboren in 2019 of vroeger? Schrijf het daarom zeker nu al in!

De kleuterschool is niet verplicht. Alle kinderen die vóór 1 januari van het schooljaar 5 jaar worden zijn wel leerplichtig. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit alle kinderen geboren in 2016.

NAAR DE LAGERE SCHOOL

Een kind gaat meestal naar de lagere school op 1 september, het jaar waarin het 6 wordt. 

In het lager onderwijs zijn er 6 leerjaren. Een kind moet minimaal 4 en mag maximaal 8 jaar naar de lagere school. Daarna gaat het naar het secundair onderwijs.

Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms opnieuw inschrijven. Informeer op tijd bij de directie van de school. Of kijk in het schoolreglement. Daar vindt u alle belangrijke informatie over de school en over de inschrijvingen.

De kleuterschool en de lagere school zijn dezelfde school dan moet u uw kind niet opnieuw inschrijven. 

WANNEER KAN JE INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2021 – 2022?

Broers en zussen kunnen van 1 tot12 februari 2021 en van 22 tot 26 februari 2021 al inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel. Alle andere kinderen moeten inschrijven tussen 8 en 19 maart  2021. U kan uw kind inschrijven op schooldagen vanaf 8 uur tot 16 uur, op woensdag tot 12 uur. 

HOEVEEL PLAATSEN ZIJN ER NOG VOOR HET SCHOOLJAAR 2021 – 2022?

Klik op volgende link om aantal plaatsen te weten:

https://naarschoolinvlaanderen.be

HOE INSCHRIJVEN TIJDENS CORONA?

De inschrijvingen gebeuren op afstand omwille van de coronamaatregelen. U belt of mailt naar de school om uw kind in te schrijven. De scholen schrijven in volgens chronologie. Het ogenblik waarop u belt of mailt naar de school , registreert de school in het inschrijvingsregister. Binnen de vier kalenderdagen ontvangt u van de school een bevestiging per mail of per post dat uw kind is ingeschreven . Of u ontvangt binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument wanneer de school geen vrije plaatsen heeft in het geboorte-of leerjaar waarin u uw kind wil inschrijven. Dan krijgt uw kind een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. 

WANNEER KAN JE JE INSCHRIJVEN IN GEVAL VAN EEN SCHOOLVERANDERING?

Gedurende het schooljaar tijdens de schooluren.
Je belt voor een afspraak en komt eens langs.
Onverwachts binnenvallen kan ook, maar dan weten we niet of er iemand beschikbaar is om u verder te helpen. Dus beter eerst bellen