Samenwerking met het rusthuis: "De toekomst"

Freinet was van mening dat de school geen eiland is in de maatschappij, maar onlosmakelijk verbonden is met het sociale leven waarin de school zich bevindt. Hij heeft in belangrijke mate duidelijk gemaakt dat onderwijs niet losstaat van de maatschappij en de leefomgeving van het kind.
met dit in gedachten gingen we dan ook de uitdaging aan om meer contact te zoeken met de buurtbewoners in Aalst. Dit resulteerde in een samenwerking met “De Toekomst” enkele jaren terug. Deze samenwerking gaat nog steeds door en levert mooie momenten op. 
Het belang om via de regelmatige contacten tussen kleuters, kinderen en bejaarden uit de buurt, de kloof tussen deze beide werelden te verkleinen was de drijfveer.
Gedurende het vorrige schooljaren waren er tal van activiteiten met de rusthuisbewoners. Ze leerden ons punniken, de jongsten hebben in de moestuin van het rusthuis gewerkt samen met de bejaarden, we hebben een optreden gezien van tante Terry en bingo gespeeld en met de ganse school hebben we een theatervoorstelling in het rusthuis bijgewoond, gesponsord door de Koning Boudewijnstichting... en nog veel meer.