Freinet??

Wat is Freinet nu eigenlijk? Wat betekend dit voor mijn kind? at met het wettelijk leerplan?
Antwoorden op al deze vragen vindt u hieronder. 

Freinet en het leerplan

Scholen moeten zich aan een leerplan houden. Ook een Freinetschool. Maar de manier waarop dit gebeurt verschilt van alle andere scholen. Freinetscholen zijn ‘methodescholen’ omdat ze volgens een eigen pedagogische methode te werk gaan.

Wat Is Freinetonderwijs?

Een freinetschool is een methodeschool die werkt volgens de pedagogie van Célestin Freinet ( Frankrijk, 1896 – 1966 ) en is gegroeid op basis van een eigen klaspraktijk en ervaringsuitwisselingen van deze Franse onderwijzer/ pedagoog met andere leerkrachten en beroemde pedagogen uit zijn tijd.

Het is een onderwijsmethode die de natuurlijke leergierigheid en de ontwikkelingsdrang van de kinderen stimuleert.
Kenmerken van een Freinetschool

Respect
Namelijk het
 respect dat er is voor de mening en eigenheid van kinderen, ouders en medewerkers. De school is een leef- en werkplaats waar iedereen serieus wordt genomen en samen de verantwoordelijkheid draagt.

Motivatie
Een gemotiveerd kind leert beter. Men creëert deze motivatie bij de kinderen door hen mee te laten beslissen over het aanbod in de klas. Men vertrekt voor de lessen uit de ervaringen en belevenissen van de kinderen

Leren is ervaren
Leren is veel meer dan weten wat er in de boeken staat. Geheel leren doe je door te handelen, te ervaren en te communiceren met anderen.  
De leraar bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt, maar de kinderen en de leerkracht plannen in
 democratisch/coöperatief overleg de lessen.

De werkvormen
Freinet ontwikkelde heel wat werkvormen die deze uitgangspunten in de praktijk omzetten, ondertussen gekend als Freinet technieken.

Enkele voorbeelden van deze technieken:
Het schrijven van en werken met ‘
Vrije tekst’ 
De praatrondes: deze kunnen op verschillende manieren worden ingekleed
Klas-schoolraad
Presentaties van school en/of klasprojecten
….

De freinetleerkracht

Freinetleerkracht word je al doende en al zoekend en door regelmatig samenwerken en overleggen met collega’s. Naast het realiseren van de freinettechnieken in de klaspraktijk, wordt een freinetleerkracht doorkneed van zijn pedagogische visie.