MOS.

Niet dat zachte groene spul uit het bos maar wel “Milieuzorg Op School”. MOS is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid, van kleuter- tot en met hogeschool.

Het is de bedoeling om kinderen bewuster te leren omgaan met vele dingen : de natuur, de dieren, afval sorteren, recycleren, composteren, gezonde voeding, zuinig zijn met energie , milieuvriendelijke energiebronnen, veilig in het verkeer , … en nog veel meer… al deze elementen worden samengevat in 5 pijlers:  natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en energie.

Op regelmatige basis worden er een MOS-activiteiten georganiseerd, soms binnen een klas, soms voor de hele school.
Deze activiteiten kunnen heel uiteenlopend zijn, enkele voorbeelden knutselen met natuurmaterialen , opruimen in het bos , bosspel, verkeersquiz,…Ook onze dans die we elke vrijdag doen is een onderdeel van ons MOS project. Hij is ooit ontstaan als opwarming tijdens dikke truien dag en krijgt elk jaar een nieuw "jasje". 

Natuurlijk krijgen wij iets terug van de overheid voor onze inspanningen. Indien men voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan men logo's en vlaggen verzamelen. wij slaagden er reeds in om 3 logo's te verzamelen !!

Wij willen natuurlijk onze logo's waardig blijven en hanteren daarom concrete afspraken op de school. Ook u kan als ouder daarbij helpen. Hier volgen onze afspraken

 

-       Alle kinderen brengen een boterhammendoos mee, i.p.v. boterhammetjes in zilverpapier of ander papier.

-       Dagelijks eten we fruit i.p.v. een koek tijdens de voormiddagspeeltijd.

-       Gezonde dranken: water; geen frisdranken brengen de kinderen mee in een drankbus. Tijdens de middagpauze wordt er steeds water aangeboden.

-       Wij sorteren op onze school: papier, glas, compostvaten, rest, PMD

-       We sorteren, verzamelen plastic dopjes van plastic flesjes drank om zo mee te helpen met de organisatie blindgeleide honden!

-       Wij gooien onze papiertjes in de vuilbakken en niet op de speelplaats.

-       Roken is verboden op school. Wij bannen sigarettenpeuken op de speelplaats.

-       Één thema per jaar wordt door de hele school uitgewerkt rond milieuzorg.

-       De kinderen verzamelen hun fruitafval in aparte afvalbakken en brengen dit zelfstandig naar de compostvaten.

-       Twee kinderen worden aangesteld als energie - agenten: zij controleren of deuren van het sanitair afgesloten zijn en de lichten uit zijn tijdens de speeltijd.

-       Etensresten worden naar de kippen gebracht.

-       Elke leefgroep krijgt tijdens het schooljaar eens de klastaak om een maand onze kippen te verzorgen.

-       Wij versturen ons wekelijks krantje “ de nota” zo veel mogelijk digitaal en kopiëren deze in een verkleinde versie à minder papierverbruik.

-       De poetsvrouwen werken met milieuvriendelijke producten.

 Alvast bedankt! wegens de school en de natuur.