Troeven van de Notelaar:

Een BOOM van een school met een THUIS als kruin in het bos van de STAD”

 Missie:

Waarvoor staan wij:

“… waar ieder kind centraal staat en met open armen ontvangen wordt. Diversiteit is hier een troef binnen een open en respectvolle sfeer. Kinderen leren door te ervaren, problemen op te lossen vertrekkende vanuit hun leefwereld; ieder op zijn of haar manier met elk zijn of haar talenten. Iedere lerende krijgt de kans om een eigen kritische en genuanceerde kijk op de wereld te ontwikkelen om zo die wereld te ontdekken!”

Visie:

In onze visie leggen wij de focus op inspraak en participatie, leren van elkaar, met extra inzet en aandacht voor taal. We stimuleren onze kinderen om hun leerproces zelf in handen te nemen. Iedere lerende krijgt optimale kansen tot leren waarbij we inspanningen leveren op de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

 •  Inspraak en participatie
 • Leren van elkaar
 • Extra inzet en aandacht voor taal
 •  Leerproces zelf in handen nemen
 • MISIE EN VISIE VAN ONZE SCHOOL Optimale kansen tot leren – inspanningen leveren op de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

 Troeven van 't Ooievaarsnest:

“Een warm liefdevol NEST…koesteren, groeien in de stilte van de NATUUR”

Missie:

Het Ooievaarsnest is een kind- en milieuvriendelijke kleuterschool waar men de intellectuele, de sociale-emotionele en de morele mogelijkheden van elk kind zorgvuldig koestert en begeleidt in een mooie, gezonde en liefdevolle omgeving aan de rand van de stad.

We zijn een school met een krachtig team dat oog en oor heeft voor ervaringsgericht onderwijs: Mens en wereld met zijn waarden en normen, interne kwaliteitszorg (ouders, kinderen, team)

Visie:

-        Kind- en milieuvriendelijke kleuterschool

·        Weinig verkeer.

·        Groene omgeving aan de rand van de stad: grasveld is een natuurlijke gezonde omgeving.

·        Ruime buitenspeelplaats met materiaal om bewegen te bevorderen. (Fietsen, zandbak)

·        Speeltuin naast de school.

·        Overdekte speelzaal om bij regenweer binnen te spelen en waarbij we ook binnen bewegingsactiviteiten bevorderen met klimrek, glijbaan…

·        Afvalpreventie (zie schoolreglement): sorteren (GFT, papier, PMD, rest), brooddoos + koekendoos i.p.v. aluminiumpapier, afval beperken feestjes (geen plastic, geen wegwerpbordjes, drinkfles.

-        De intellectuele, sociaal-emotionele en morele mogelijkheden van elk kind koesteren/begeleiden

·        Elk kind is uniek: gradatie en differentiatie in aanpak en in materiaal.

·        Betekenisvolle hoeken aanbieden.

·        Observatie door de leerkracht.

·        Registratie van evolutie.

·        Verjaardag vieren.

·        Aandacht voor gevoelens via prentenboeken en prenten Jules, thema’s.

·        Stimuleren tot samenspel want elke kleuter moet zich goed voelen.

·        Tweewekelijkse poppenkast.

-        Gezonde, liefdevolle omgeving aan de rand van de stad

·        Gezondheidsbeleid (zie schoolreglement).

·        Groene omgeving aan de rand van de stad: grasveld is een natuurlijke gezonde omgeving met veel bewegingsruimte.

-        Krachtig team met oog en oor voor ervaringsgericht onderwijs

·        Dagelijks aanspreekbaar team voor of na school, contact via heen-en weerschriftje.

·        Inspelen op het moment dat zich iets voordoet: sneeuw, we gaan naar buiten of een kleuter brengt iets mee, we spelen er als juf onmiddellijk op in!

·        Regelmatig uitstappen.

·        Zwemmen voor de maxi’s.

 -        Interne kwaliteitszorg (ouders, kinderen, team)

·        Ouderbetrokkenheid met vriendenkring.

·        Kleinschalige school met graadklassen: differentiëren.

·        Overlegmoment onder de collega’s, met externen.

·        Observatie van elke kleuter (evolutie, hoe voelt hij/ zij zich?).

·        Opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur met vaste begeleider.

 

 Troeven van "De Vlinder"

“Ontpop volgens je eigen tempo van rups tot vlinder om dan fladderend de horizon tegemoet te gaan”

Missie:

De Vlinder is een moderne kleinschalige kleuterschool, midden in de natuur. We zijn een schooltje waar iedereen, iedereen kent. Daardoor staat elk kind centraal en hebben we oog voor elk kind.  We streven naar een klasoverschrijdende werking waar sterkere kleuters kunnen aansluiten bij ouderen. Iedereen is welkom, ongeacht welk geloof, overtuiging of uiterlijk.

Waarvoor staan wij:

Visie:

-        Moderne kleinschalige kleuterschool midden in de natuur

-        Iedereen kent iedereen

 • ·        Geeft een vertrouwde sfeer tussen kleuters, begeleiders en ouders.

-        Elk kind staat centraal

 • ·        Aandacht voor de verjaardag van elk kind, dit op een bijzondere manier met de verjaardagstoel.
 • ·        Ruimte en tijd voor elk kind om iets te vertellen bij onthaal.
 • ·        Kindje van de dag
 • ·        Taakjes van de week
 • ·        Tijdens knutselactiviteit kan elk kind deelnemen.

-        Oog voor elk kind

 • ·        Door observatie van de leerkracht wordt de evolutie van elk kind opgevolgd.
 • ·        Differentiatie aanbieden via ZORG
 • ·        Betekenisvolle hoeken aanbieden met verschillend aanbod per week.
 • ·        Zindelijkheidstraining.

-        Klasoverschrijdende werking

 • ·        Schrijfdans
 • ·        Uitstappen
 • ·        Verjaardag vieren
 • ·        Samen eten, zowel met koek en drank als middagmaal.
 • ·        Samen spelen in de zandbak
 •        Kleuters met nood aan meer uitdagingen sluiten na nieuwjaar voor een halve dag aan bij K2-